Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
257

II Ka 221/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-09-06

Data publikacji: 2016-10-05

trafność 100%

Sygn. akt II Ka 221/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Krośnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Jarosław Krysa Protokolant: Mateusz Wójcik przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krośnie – Mirosława Romana po rozpoznaniu w dniach 27 lipca 2016r. i 6 września 2016r. w Krośnie sprawy A. J. syna E. i K. , ur. (...) w K. oskarżonego z art. 178 a § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Re
Czytaj więcej»

II Ka 235/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-07-27

Data publikacji: 2016-12-20

trafność 100%

Sygn. akt II Ka 235/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Krośnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Wiesław Ruszała Protokolant: sekr. sądowy Gabriela Szymańska-Such przy udziale oskarżyciela publicznego Urzędu Celnego w Krośnie – eksperta służby celnej Marty Jamróg - Hac po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2016 roku w Krośnie sprawy R. K. , s. O. i L. , ur. (...) w K. oskarżonego o przestępstwo z art. 65 § 3 kks w zb. z art. 91 § 4 kks w zw.
Czytaj więcej»

I C 137/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 137/12 UZASADNIENIE wyroku z 31 marca 2016r. W ostatecznie sprecyzowanym w piśmie procesowym z dnia 15.01.2014r. / k. 40 / żądaniu pozwu powodowie M. S. (1) , M. C. (1) i P. G. (1) domagali się zasądzenia od pozwanej D. S. (1) kwot po 12 367, 31 zł dla każdego z powodów z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Uzasadniając żądanie podnieśli, że spadek po ich ojcu J. G. (1) nabyła w całości pozwana na podstawie testamentu notarialnego, ogłoszonego 26.02.2009r
Czytaj więcej»

I Ca 389/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody spowodowane przez zwierzęta chronione (ptaki)
Sygn. akt I.Ca 389/16 Sygn. akt I.Cz 372/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2017 roku. Sąd Okręgowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSO Wojciech Węgrzyn (spr.) Sędziowie : SSO Małgorzata Pelczar SSO Anna Bembenek Protokolant : starszy sekretarz sądowy Agnieszka Sitek po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017 roku w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa A. K. i A. N. (1) przeciwko S. Państwa reprezentowanemu przez Ministra Środowisk
Czytaj więcej»

I Ns 155/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2014-12-10

Data publikacji: 2015-06-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyjęcie z urny wyborczej większej liczby głosów ważnych niż kart wydanych wyborcom nieupoważnionym jedynie do opisania różnicy w liczbie kart ważnych w uwagach ani do przypisania tego głosu któremukolwiek z kandydatów gdy różnica w wynikach wyborów wynosi jeden głos.
Sygn. akt I Ns 155/14 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 10 grudnia 2014r. Wnioskodawca R. Ż. we wniesionym proteście wyborczym podnosząc zarzut nieważności wyborów radnego w obwodzie nr okręgu wyborczego nr 11 U. , w którym kandydował na radnego Rady Gminy B. . Podniósł, że komisja wyborcza wydała 214 kart do głosowania, a wyjęła z urny 215 kart. Po przeliczeniu głosów okazało się , że pomiędzy nim, a wygrywającym w okręgu radnym jest różnica jednego głosu. Głos dodatkowy mógł być oddany na każd
Czytaj więcej»

I Ns 193/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-01-14

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uchybienia będące podstawą protestu może popełnić jedynie organ wyborczy,m a nie osoba trzecia.
Sygn. akt I. Ns 193/14 POSTANOWIENIE Dnia 14 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Krośnie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Roman Jurczyk Sędziowie: SSO Andrzej Dziedzic (ref.) SSO Edyta Pietraszewska Protokolant: st. sekr. sądowy Zofia Borek po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2015 r. w Krośnie protestu wyborczego złożonego przez W. W. z udziałem Komisarza Wyborczego w K. i Przewodniczącej Obwodowej Komisji Wybiorczej nr 4 w W. o stwierdzenie nieważności wyboru radnego pos
Czytaj więcej»

I Ns 168/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-02-25

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wydanie większej liczby ważnych kart do głosowania niż liczba wyborców, przy jednogłosowej różnicy w wynikach wyborów.
Sygn. akt I. Ns 168/14. POSTANOWIENIE Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Krośnie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Roman Jurczyk Sędziowie: SSO Andrzej Dziedzic (spr.) SSO Edyta Pietraszewska Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Niemiec na rozprawie w dniu 25 lutego 2015 r. rozpoznał protest wyborczy złożony przez M. M. z udziałem Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w U. i Komisarza Wyborczego w K. o stwierdzenie nieważności wyborów postanawia: I stwie
Czytaj więcej»

II Ka 4/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2016-07-25

trafność 100%

Sygn. akt II Ka 4/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Krośnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Wiesław Ruszała (spraw.) Sędziowie: SSO Jarosław Krysa SSO Mariusz Hanus Protokolant: sekr. sądowy Gabriela Szymańska-Such po rozpoznaniu dnia 27 stycznia 2016 roku w Krośnie sprawy J. Z. - c. C. i Z. , ur. (...) w K. oskarżonej o przestępstwo z art. 216 § 1 kk i art. 217 § 1 kk na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonej od wyrok
Czytaj więcej»

II Ka 5/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2016-12-20

trafność 100%

Sygn. akt II Ka 5/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Krośnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Wiesław Ruszała (spr.) Sędziowie: SSO Arkadiusz Trojanowski SSO Artur Lipiński Protokolant: Mateusz Wójcik przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krośnie - Andrzeja Dworzańskiego po rozpoznaniu dnia 2 marca 2016 roku w Krośnie sprawy A. N. (1) syna E. i S. , ur. (...) w J. oskarżonego o przestępstwo z art. 177 § 2 kk na skutek apel
Czytaj więcej»

II K 41/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-02-03

Data publikacji: 2015-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 41/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2015 roku Sąd Okręgowy w Krośnie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący : SSO Arkadiusz Trojanowski /spraw./ Sędziowie : SSO Janusz Szarek Ławnicy : Władysław Hnat Danuta Kułakowska Janina Rękas Protokolant : sekr. sądowy Małgorzata Kramarz przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Brzozowie Alicji Barbary-Bąk po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 8, 28 stycznia i 3 lutego 2015 roku sprawy przeciwko J. B
Czytaj więcej»