Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
257

I C 137/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 137/12 UZASADNIENIE wyroku z 31 marca 2016r. W ostatecznie sprecyzowanym w piśmie procesowym z dnia 15.01.2014r. / k. 40 / żądaniu pozwu powodowie M. S. (1) , M. C. (1) i P. G. (1) domagali się zasądzenia od pozwanej D. S. (1) kwot po 12 367, 31 zł dla każdego z powodów z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Uzasadniając żądanie podnieśli, że spadek po ich ojcu J. G. (1) nabyła w całości pozwana na podstawie testamentu notarialnego, ogłoszonego 26.02.2009r
Czytaj więcej»

I Ca 389/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody spowodowane przez zwierzęta chronione (ptaki)
Sygn. akt I.Ca 389/16 Sygn. akt I.Cz 372/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2017 roku. Sąd Okręgowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSO Wojciech Węgrzyn (spr.) Sędziowie : SSO Małgorzata Pelczar SSO Anna Bembenek Protokolant : starszy sekretarz sądowy Agnieszka Sitek po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017 roku w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa A. K. i A. N. (1) przeciwko S. Państwa reprezentowanemu przez Ministra Środowisk
Czytaj więcej»

I Ns 155/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2014-12-10

Data publikacji: 2015-06-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyjęcie z urny wyborczej większej liczby głosów ważnych niż kart wydanych wyborcom nieupoważnionym jedynie do opisania różnicy w liczbie kart ważnych w uwagach ani do przypisania tego głosu któremukolwiek z kandydatów gdy różnica w wynikach wyborów wynosi jeden głos.
Sygn. akt I Ns 155/14 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 10 grudnia 2014r. Wnioskodawca R. Ż. we wniesionym proteście wyborczym podnosząc zarzut nieważności wyborów radnego w obwodzie nr okręgu wyborczego nr 11 U. , w którym kandydował na radnego Rady Gminy B. . Podniósł, że komisja wyborcza wydała 214 kart do głosowania, a wyjęła z urny 215 kart. Po przeliczeniu głosów okazało się , że pomiędzy nim, a wygrywającym w okręgu radnym jest różnica jednego głosu. Głos dodatkowy mógł być oddany na każd
Czytaj więcej»

II Ka 46/22

wyrok

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2022-03-09

Data publikacji: 2022-05-19

trafność 100%

1.Sygn. akt II Ka 46/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2022r. Sąd Okręgowy w Krośnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Arkadiusz Trojanowski Protokolant: Anna Pilecka przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sanoku Agnieszki Podlaszczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2022 roku sprawy L. C. , s. W. i M. zd. Niewiara, ur. (...) w K. oskarżonego o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i art. 209 § 1a k.k. na skutek apelacji wniesionej prze
Czytaj więcej»

II Ka 52/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-03-11

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Sygn. akt II Ka 52/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Krośnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący : SSO Wiesław Ruszała (spr.) Sędziowie : SSO Jarosław Krysa SSO Artur Lipiński Protokolant : Mateusz Wójcik przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krośnie – Wiesława Klaczaka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2015 roku sprawy G. S. oskarżonego o przestępstwo z art. 177 § 1 kk z powodu apelacji wniesionej przez oskarżyciela po
Czytaj więcej»

II Ka 46/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-03-08

Data publikacji: 2020-01-16

trafność 100%

Sygn. akt II Ka 46/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Krośnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Wiesław Ruszała Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Kalisz przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krośnie - Gabrieli Wenc po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2017 roku w Krośnie sprawy W. B. (1) ( B. ) s. C. i I. ur. (...) w J. skazanego wyrokiem łącznym na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

II Ka 56/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-03-18

Data publikacji: 2016-01-28

trafność 100%

Sygn. akt II Ka 56/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Krośnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący : SSO Wiesław Ruszała Sędziowie : SSO Janusz Szarek SSO Mariusz Hanus (spr.) Protokolant : sekr. sądowy Małgorzata Kramarz przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krośnie – Jolanty Cegiełki - Ohar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2015 roku sprawy K. K. oskarżonego o przestępstwo z art. 288 § 1 kk z powodu apelacji wniesionej
Czytaj więcej»

II Ka 61/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2019-03-22

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Sygn. akt II Ka 61/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2019 roku Sąd Okręgowy w Krośnie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący : SSO Arkadiusz Trojanowski /spraw./ Sędziowie : SSO Jarosław Krysa SSO Mariusz Hanus Protokolant : sekr. sądowy Małgorzata Kramarz przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Przeworsku Janusza Stępnia po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2019 roku sprawy T. C. (1) , c. M. i T. zd. W. , ur. (...) w W. oskarżonej o przestępstwo
Czytaj więcej»

II Ka 58/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2020-08-10

Data publikacji: 2020-09-28

trafność 100%

1.Sygn. akt II Ka 58/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Krośnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Artur Lipiński Protokolant: st. sekr. sądowy Mateusz Wójcik przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jaśle – K. Ł. po rozpoznaniu w dniach 4 i 11 marca, 2 lipca i 3 sierpnia 2020 roku w K. sprawy K. B. (1) syna A. i B. , ur. (...) , w J. oskarżonego o przestępstwo z art. 157 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez ob
Czytaj więcej»

II Ka 72/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-04-14

Data publikacji: 2016-04-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd I instancji w sentencji wyroku, sformułowanej w punkcie I, przez odwołanie się do zarzutu wniosku o ukaranie, nie wskazał wprawdzie czynności sprawczej przypisanego obwinionym wykroczenia z art. 124 § 1 k.w. w sposób ściśle odwołujący się do brzmienia tego przepisu, a mianowicie nie wskazał czy obwinieni huśtawkę stanowiącą własność A.S. (...)
Sygn. akt II Ka 72/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Krośnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Wiesław Ruszała Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Kramarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2015 roku sprawy S. G. obwinionego o wykroczenie z art. 124 § 1 kw z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 10 grudnia 2014 roku, sygn. akt II W 1467/13 uchyla zaskarżony wyr
Czytaj więcej»