Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
106

II Ka 224/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-08-26

Data publikacji: 2016-01-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Miesięczny termin określony w art. 55 § 1 kpk jest terminem prekluzyjnym liczonym od doręczenia pokrzywdzonemu, a nie jego pełnomocnikowi, zawiadomienia o wydaniu powtórnie postanowienia przez Prokuratora. Pełnomocnik pokrzywdzonego nie jest bowiem samodzielnym uczestnikiem postępowania, a podmiotem fachowym, który w niniejszej sprawie (...)
Sygn. akt II Ka 224/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Krośnie, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Arkadiusz Trojanowski Sędziowie: SSO Janusz Szarek /spraw./ SSO Mariusz Hanus Protokolant: sekr. sądowy Renata Walczak po rozpoznaniu dnia 26 sierpnia 2015 roku sprawy T. W. (1) s. M. i J. , ur. (...) w C. oskarżonego przestępstwo z art. 115 ust. 1 PAPP, art. 115 ust. 1 i art. 117 ust. 1 PAPP w zw. z art. 18 § 2 i §3 kk w zw. z art.
Czytaj więcej»

II Ka 391/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-04-05

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Wobec powyższego, przyjmując działanie J.G. w warunkach obrony koniecznej i w jej dozwolonych ramach, Sąd Okręgowy musiał uznać, iż stosownie do art. 25 § 1 k.k. nie popełnił on przestępstwa. W tych warunkach jego czyn, chociaż sam w sobie zawierał znamiona czynu zabronionego, nie był przestępstwem, ale był realizacją przysługującego każdemu (...)
Sygn. akt II Ka 391/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2016 roku Sąd Okręgowy w Krośnie, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Janusz Szarek Protokolant: sekr. sądowy Renata Walczak przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krośnie – Jerzego Haligowskiego po rozpoznaniu dnia 11 lutego 2016 roku sprawy J. G. s. A. i M. , ur. (...) lipca (...) r. w K. oskarżonego o przestępstwo z art. 157 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela publiczne
Czytaj więcej»

IV U 407/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2013-06-06

Data publikacji: 2013-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. sygnatura K2/12 nie odnosi się do ubezpieczonych, którzy prawo do emerytury nabyli i nie realizowali go z powodu pozostawania w zatrudnieniu przed dniem 8 stycznia 2009r.
Sygn. akt IV U 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Krośnie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Bogdan Terlecki Protokolant: st.sekr.sądowy Wioletta Zawadka po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2013 r. w Krośnie odwołania R. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. z dnia 14.03.2013r. znak: 130400/2013/268728/25 w sprawie R. J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. o wypłatę e
Czytaj więcej»

IV U 407/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2013-06-06

Data publikacji: 2013-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. sygnatura K2/12 nie odnosi się do ubezpieczonych, którzy prawo do emerytury nabyli i nie realizowali go z powodu pozostawania w zatrudnieniu przed dniem 8 stycznia 2009r.
Sygn. akt IV U 407/13 UZASADNIENIE wyroku z dnia 6 czerwca 2013 r. Decyzją z dnia 14.03.2013r Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. powołując się na przepis art. 151§1 kpa odmówił R. J. (1) uchylenia decyzji znak: (...) z dnia 13.10.2011r w części w jakiej decyzję tą zawiesza na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16.12.2010r o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 257 poz. 1726 ze zm) zwanej dalej ustawą zmieniającą w związku z art. 103a ustawy z dnia 17.
Czytaj więcej»

I C 137/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 137/12 UZASADNIENIE wyroku z 31 marca 2016r. W ostatecznie sprecyzowanym w piśmie procesowym z dnia 15.01.2014r. / k. 40 / żądaniu pozwu powodowie M. S. (1) , M. C. (1) i P. G. (1) domagali się zasądzenia od pozwanej D. S. (1) kwot po 12 367, 31 zł dla każdego z powodów z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Uzasadniając żądanie podnieśli, że spadek po ich ojcu J. G. (1) nabyła w całości pozwana na podstawie testamentu notarialnego, ogłoszonego 26.02.2009r
Czytaj więcej»

I Ns 155/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2014-12-10

Data publikacji: 2015-06-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyjęcie z urny wyborczej większej liczby głosów ważnych niż kart wydanych wyborcom nieupoważnionym jedynie do opisania różnicy w liczbie kart ważnych w uwagach ani do przypisania tego głosu któremukolwiek z kandydatów gdy różnica w wynikach wyborów wynosi jeden głos.
Sygn. akt I Ns 155/14 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 10 grudnia 2014r. Wnioskodawca R. Ż. we wniesionym proteście wyborczym podnosząc zarzut nieważności wyborów radnego w obwodzie nr okręgu wyborczego nr 11 U. , w którym kandydował na radnego Rady Gminy B. . Podniósł, że komisja wyborcza wydała 214 kart do głosowania, a wyjęła z urny 215 kart. Po przeliczeniu głosów okazało się , że pomiędzy nim, a wygrywającym w okręgu radnym jest różnica jednego głosu. Głos dodatkowy mógł być oddany na każd
Czytaj więcej»

I Ca 389/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody spowodowane przez zwierzęta chronione (ptaki)
Sygn. akt I.Ca 389/16 Sygn. akt I.Cz 372/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2017 roku. Sąd Okręgowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSO Wojciech Węgrzyn (spr.) Sędziowie : SSO Małgorzata Pelczar SSO Anna Bembenek Protokolant : starszy sekretarz sądowy Agnieszka Sitek po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017 roku w Krośnie na rozprawie sprawy z powództwa A. K. i A. N. (1) przeciwko S. Państwa reprezentowanemu przez Ministra Środowisk
Czytaj więcej»

I Ns 168/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-02-25

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wydanie większej liczby ważnych kart do głosowania niż liczba wyborców, przy jednogłosowej różnicy w wynikach wyborów.
Sygn. akt I. Ns 168/14. POSTANOWIENIE Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Krośnie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Roman Jurczyk Sędziowie: SSO Andrzej Dziedzic (spr.) SSO Edyta Pietraszewska Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Niemiec na rozprawie w dniu 25 lutego 2015 r. rozpoznał protest wyborczy złożony przez M. M. z udziałem Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w U. i Komisarza Wyborczego w K. o stwierdzenie nieważności wyborów postanawia: I stwie
Czytaj więcej»

I Ns 193/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-01-14

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uchybienia będące podstawą protestu może popełnić jedynie organ wyborczy,m a nie osoba trzecia.
Sygn. akt I. Ns 193/14 POSTANOWIENIE Dnia 14 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Krośnie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Roman Jurczyk Sędziowie: SSO Andrzej Dziedzic (ref.) SSO Edyta Pietraszewska Protokolant: st. sekr. sądowy Zofia Borek po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2015 r. w Krośnie protestu wyborczego złożonego przez W. W. z udziałem Komisarza Wyborczego w K. i Przewodniczącej Obwodowej Komisji Wybiorczej nr 4 w W. o stwierdzenie nieważności wyboru radnego pos
Czytaj więcej»

II K 41/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Krośnie

Data orzeczenia: 2015-02-03

Data publikacji: 2015-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 41/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2015 roku Sąd Okręgowy w Krośnie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący : SSO Arkadiusz Trojanowski /spraw./ Sędziowie : SSO Janusz Szarek Ławnicy : Władysław Hnat Danuta Kułakowska Janina Rękas Protokolant : sekr. sądowy Małgorzata Kramarz przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Brzozowie Alicji Barbary-Bąk po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 8, 28 stycznia i 3 lutego 2015 roku sprawy przeciwko J. B
Czytaj więcej»